Aplikoni në platformë falas, projekti juaj vlen!

SI JU NDIHMOJMË NE!

Grantet e bujqësisë ndahen në katër masa kryesore : MASA 1, 3, 5 dhe 7.
💰BUXHETI TOTAL - 24,600,000.00€
👨‍🌾 MASA 1 - INVESTIME NË ASETET FIZIKE DHE NË EKONOMITË FAMILAJRE! - 16,827,000.00€
👩‍🎓Secili përfitues i projekteve me vlerë mbi 50,000 euro, ka për obligim të angazhojë një student të drejtimit universitar bujqësor dhe agroekonomi, për 1 vit kalendarik. Vlera minimale e pagesës për angazhimin 1 vjeçar të studentit të jetë 2,400 euro.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Shënoni Komunën / Fshatin e banimit
Aplikuesit e gjinisë femrore kanë përparësi në përzgjedhje
Vlera minimale e shpenzimeve të pranueshme për projekt brenda kësaj mase është 10,000€ ndërsa vlera maksimale është 100,000€.
+5% për investime në pronësi të fermerëve të rinj
+5% për investime në zona malore
Prisni derisa njëri nga stafi të i'u përgjigjet rreth shtjellimit të idesë, gjasave që të jeni përfitues dhe çmimit të projekt-propozimit